České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Radostín nad Oslavou (ZR) - sv.Bartoloměje
Radostín nad Oslavou (ZR) - sv.Bartoloměje

kostely/radostinno_zrbar_1_11n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/radostinno_zrbar_1_12n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/radostinno_zrbar_1_13n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera


Původní kostel v Radostíně byl dřevěný. Farní status je prvně doložen v r. 1381. V 15. století byl opevněn, a v letech 1769 – 1771 zcela znovu vystavěn. Za druhé světové války byly rekvírovány ze zvonice u kostela zvony, a v roce 1955, za faráře Josefa Melichara, byly pořízeny nové. V 80. letech byl kostel rekonstruován.

Michal Šebera

Radostín nad Oslavou

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace