České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Velké Meziříčí (ZR) - sv.Mikuláše
Velké Meziříčí (ZR) - sv.Mikuláše

kostely/velke_mezirici_sm_1_10n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_11n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_12n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_13n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_14n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_15n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_16n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_17n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_18n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_1n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_2n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_3n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_4n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_5n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Ladislav Kašpar
kostely/velke_mezirici_sm_1_6n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_7n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_8n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_9n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Josef Žajdlík
kostely/velke_mezirici_sm_1_20n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jan Prchal
kostely/velke_mezirici_sm_1_21n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jan Prchal


Kostel sv.Mikuláše ve Velkém Meziříčí existoval již v polovině 13.století. Dokládá to ranně gotický portál, odkrytý s severní zdi kostela v roce 1947.Z nejstarší stavby se dodnes dochovala část obvodového zdiva původně plochostropého jednolodí v rozsahu dnešní střední a severní boční lodi. První písemná zmínka o kostele je z roku 1317, kde se dozvídáme o kapli sv.Michala. Její polohu neznáme, zřejmě byla součástí přilehlého hřbitova. Nynější gotická podoba 37,4m dlouhého chrámu je výsledkem dvou přestaveb. První etapa po roce 1399, kdy se Meziříčí dostává do držení pánů z Kravař, v této době přístavba jižní boční lodi – erby pánů Lomnických a z Kravař na svornících klenby.Dokončení zřejmě udává namalovaný letopočet 1479. Druhá etapa po roce 1500, kdy došlo k předělení hlavní lodi, přestavbě věže na výšku 79,58m se základnou 10×10m a sílou zdi 3m ve spodní části. V interiéru kostela dřevořezba Madony , vytvořená před polovinou 14.století. Na věži největší hodiny s prosvětleným ciferníkem v České republice o průměru 4,2m, 6 zvonů – největší sv.Mikuláš váží přes 2tuny. V letním období je věž turisticky přístupná.

Text Ladislav Kašpar.

Velké Meziříčí

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace